Cael help gan ddefnyddio gwasanaeth hyfforddi ar ddyletswydd Prevent

Dysgu rhagor am wasanaeth hyfforddiant dyletswydd Prevent, gan gynnwys ble i ddod o hyd i help ar gyfer anawsterau technegol a gwybodaeth am bolisi a gweithdrefnau lleol. Byddwch hefyd yn dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer pwy i gysylltu â nhw os oes angen cymorth arnoch gyda'r gwasanaeth hyfforddi.

Anawsterau technegol

Os cewch unrhyw anawsterau technegol gyda'r gwasanaeth, anfonwch e-bost atom yn prevent.training@homeoffice.gov.uk 

Ein nod yw ymateb o fewn pum diwrnod gwaith.

Cymorth i gwblhau'r hyfforddiant

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gwblhau'r hyfforddiant, er enghraifft os nad yw'r gwasanaeth yn gweithio, ni ellir dod o hyd i'r dudalen rydych yn chwilio amdani, neu os yw dolen wedi torri, siaradwch â'ch rheolwr llinell neu'ch un pwynt cyswllt o fewn eich sefydliad.

Cwestiynau am bolisi neu weithdrefn leol

Os oes gennych gwestiynau am eich polisi neu weithdrefnau lleol, siaradwch â'ch un pwynt cyswllt lleol Prevent o fewn eich sefydliad.

Rhannu pryderon am aelod o'r teulu, ffrind neu aelod o'ch cymuned

Os nad ydych yn gweithio i sector sy'n dod o dan ddyletswydd Prevent, ond mae gennych bryder am unigolyn yr hoffech ei rannu, cysylltwch â'ch cyngor lleol neu ffoniwch linell gyngor genedlaethol Prevent yr heddlu ar 0800 011 3764.